در این شماره از نشریه خط حزب الله تصویری از رهبر انقلاب در لباس بلوچی در جریان سفر استانی به سیستان و بلوچستان در دهم فروردین ماه سال ۶۵ منتشر شده است.

تصویر دیده نشده از رهبر انقلاب در لباس بلوچی