کادر درمانی بیمارستان امام رضا (ع) تبریز همانند دیگر مدافعان سلامت در کشور به صورت خستگی ناپذیر، عاشقانه پای کار ایستاده‌اند و لحظه سال نو را در بخش ICU این بیمارستان سپری کردند.

3090273