یک خرس ماده در حالی که دو بچه اش را روی دوش خود حمل می‌کرد با دو ببر در حیات وحش هند درگیر شد.

1

2