کانال تلگرامی چاهنامه نوشت: ‌فکر کن یک روز تابستونی گرم توی اتاقت، زیرِ خنکایِ بادِ بادگیرِ خونه‌ات خوابیده باشی و صدای بوقِ کشتی بیاد و به جای ناراحتی با ذوق بیدار بشی برای دیدن یک دریا زیبایی و رزق حلالت با ماهیگیری...

به نظر شاید دور از ذهن بیاد، ولی این وصف زیبایی روستای تاریخی ‎"لافت" در قشم بود.

روستا