دکتر محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در همایش بین المللی یکصدمین سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی به تبریز سفر کرده و از خانواده شهدا تقدیر کرد.

قالیباف دیدار قالیباف قالیباف در تبریز رئیس مجلس