کارکنان اداره برق چین در حال تعمیر و سرویس کابل‌های انتقال برق بر فراز رود یانگ تسه در ایالت جیانگسو چین.

کار در ارتفاع