تصویری جالب از آماده سازی چای برای جلسه کنگره ملی خلق چین در شهر پکن را مشاهده می کنید.

چین