تصویری از فرماندهان فراموش نشدنی سپاه اسلام را مشاهده می‌کنید.

شهید همدانی