ارتفاعات «درازنو⁠» در کردکوی ، یکی از زیباترین مناطق کشورمان است که از بلندای آن یکی از بهترین مناظر عمرتان را خواهید دید.

آلاسکا