دانش آموزان از یک قایق بامبو برای عبور از رودخانه‌ای در استان آچه اندونزی استفاده می‌کنند.

دانش آموزان