این اولین عکسی است که کاوشگر پِرسیویرَنس ناسا روز پنج‌شنبه پس از فرود بر مریخ ارسال کرده است.

مریخ