یکی از بهترین مکان‌ها برای دیدن تالاب انزلی روستای آبکنار است.

پل چوبی