این سه کشور در طول سالیان گذشته نتوانسته‌اند موضوع را مدیریت کرده و از سرازیر شدن پسماند ها به مهمترین رودخانه منطقه بالکان جلوگیری کنند.