جلال ملکی ، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت: دود غلیظ مشاهده شده در خیابان شوش تهران مربوط به آتش‌سوزی گسترده یک باربری در این منطقه است.

حریق