الهام علی‌اف ، رئیس جمهور آذربایجان و مهربان علی‌اف، همسر و دخترش لیلا از شهر تاریخی شوشا پایتخت فرهنگی آذربایجان که به تازگی از اشغال ارمنستان آزاد شده، بازدید کردند.

الهام علی‌اف