امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی اتفاقات کریسمس در آمریکا را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

روز کریسمس : یک انفجار در شهر نشویل ایالت تنسی

روز بعد از کریسمس: یک تیراندازی در شهر راکفورد ایالت ایلینوی