عملیات کربلای ۴ و ۵ در امتداد هم هستند که در یک منطقه و با یک هدف خاص انجام شدند و اگر عملیات کربلای ۴ نبود، حتماً دستاوردهای عملیات کربلای ۵ به این شکل موفقیت‌آمیز به دست نمی‌آمد.

تصویری از سردار سلیمانی را در این جلسه حساس مشاهده می نمایید.

سردار سلیمانی