تصویری دیدنی از خیابان شهید ابومهدی المهندس در شهر بصره عراق را مشاهده می‌کنید.

ابومهدی