لحظه دیدار پرستار بخش بیماران کرونایی بیمارستان رازی شهر اهواز با فرزندش پس از مدت‌ها دوری را مشاهده می‌کنید.

پرستار