ژست کنجکاو آنگلا مرکل صدراعظم آلمان هنگام بررسی یک دستگاه، در اجلاس دیجیتال 2020 را مشاهده می کنید.

مرکل