انتشار چند عکس از تلاش خستگی‌ناپذیر محققان ایرانی برای ساخت واکسن کرونا ، دریکی از سایت‌های دارویی ایزوله، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت.

3

2

1