هریس اصلیتی هندی دارد و مادر او یک پزشک زنان اهل هند است. هریس که یک مهاجر است اولین زن در تاریخ ایالات متحده آمریکا است که معاون رئیس جمهور می‌شود.

ساکنان روستای آبا و اجدادی کامالا هریس از پیروزی بایدن و هریس در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بسیار خوشحال هستند.