مردم نجف امروز شاهد اولین بارش باران پاییزی بودند.