بزرگترین غار جهان غار سونگ دونگ در ویتنام است که دارای جنگل، رودخانه و آب و هوای مخصوص به خود میباشد و یک هواپیمای کوچک میتواند به راحتی داخل آن پرواز کند.

غار