در سیزده آبان سال ۱۳۵۸، دانشجویان غیور ایران، به توطئه­ های مستکبران به ویژه آمریکا پاسخی شایسته داد و با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران، به تعبیر حضرت امام، انقلاب دوم را رقم زد.