به گزارش پارس نیوز، یک فعال فضای مجازی در توئیتر درباره علت گرانی خودرو و مسکن نوشت:

2519797