به گزارش پارس نیوز، مهدی محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره جنگ ایران و آمریکا نوشت:

2514552