به گزارش پارس نیوز، 

 صفحه احکام شرعی سایت khamenei.ir در اینستاگرام درباره انتقاد از مسئولین نوشت:

سوال: آیا انتقاد از مسئولین در جمعی که آنها حضور ندارند، غیبت محسوب می شود؟

پاسخ: انتقاد از عملکرد نادرست، که به صورت علنی انجام شده است، غیبت محسوب نمی شود و اشکال ندارد، ولی نباید به گونه ای باشد که موجب تحقیر یا اهانت به اشخاص یا تضعیف نهادهای نظام جمهوری اسلامی شود.