به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی در صفحه شخصی خود در توییتر درباره قطع کردن خطوط تلفن و اینترنت بانک های ایرانی در آلمان به خاطر ترس از تحریم، نوشت: