به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی طی توییتی عکسی از بوش پدر و پوش بدون پدر را منتشر کرد.