به گزارش پارس نیوز، 

یک پیچ اینستاگرامی با انتشار این خبر گفت این سریال با 800 بازیگر و در 3 کشور ایران ، تونس و مراکش ساخته می شود و ادامه داد: