به گزارش پارس نیوز، 

سید جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس پس از 116 بازی ملی و با توجه به شرایط موجود در تیم ملی از دنیای ملی خداحافظی کرد. حسینی با انتشار پستی در فضای مجازی در آستانه بازی های جام ملت‌های آسیا ترجیح داد با انتشار متنی رسما از دنیای ملی و پیراهن شماره 4 خود خداحافظی کند.

همزمان با انتشار این خبر کاربران فضای مجازی نسبت به تصمیم این کاپیتان واکنش نشان دادند. در ادامه می‌توانید نمونه این پست ها را ببینید:

واکنش کاربران به خداحافظی سید جلال حسینی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی سید جلال حسینی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی سید جلال حسینی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی سید جلال حسینی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی سید جلال حسینی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی سید جلال حسینی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی سید جلال حسینی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی سید جلال حسینی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی سید جلال حسینی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی سید جلال حسینی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی سید جلال حسینی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی سید جلال حسینی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی سید جلال حسینی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی سید جلال حسینی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی کاپیتان تیم ملی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی کاپیتان تیم ملی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی کاپیتان تیم ملی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی کاپیتان تیم ملی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی کاپیتان تیم ملی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی کاپیتان تیم ملی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی کاپیتان تیم ملی +تصاویر

واکنش کاربران به خداحافظی کاپیتان تیم ملی +تصاویر