به گزارش پارس نیوز، 

حسن شمشادی در اینستاگرام به انتشار عکسی از علی دایی نوشت:

قدرشناس که باشی؛ مهم نیست کی هستی و توی چه لباسی هستی و چه جایگاهی داری. .

دمِ همه با معرفتا گرم .

فقط همین .