به گزارش پارس نیوز، 

میری کارگردان فیلم هایی همچون «سعادت آباد»، «حوض نقاشی» و...از اوایل هفته به دلیل عفونت ناشی یک عارضه قدیمی در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده است و مراحل درمان وی ادامه دارد و هنوز مشخص نیست تا چه زمانی تحت درمان در بیمارستان باشد