به گزارش پارس نیوز، 

محمد دلاوری مجری صدا و سیما با انتشار فیلمی در اینستاگرام نوشت:

سالها پیش با معاون اول یکی از روسای جمهور رفته بودیم ازبکستان ، یکی از وزرا هم آمده بود که همه مطلع بودیم تا چند روز آینده برکنار می شود

به رفقا میگفتم وزیری که وزارتش تمام شده چرا قبول کرده راهی سفر شود ، یکی گفت : برای روزی ۳۰۰ دلار حق ماموریت

بعضی آدم ها در مدیریت های ارشد هویت «کارتن خواب » دارند ، اعتبار و مکنتی ندارند ، پس نگران هیچ چیز نیستند ، حاضرند فقط برای اندکی پول یا یک موقعیت با هر شرایطی بمانند. اینها حتی اگر به وزارت هم برسند ، همچنان

کارمند وزارتخانه خود هستند ، دنبال دردسر و تحول هم نیستند ، حق جلساتشان برسد همه عمر دعاگو هستند ، اگر نرسد یا قهر می کنند یا در صف دشمنان خونی قرار می گیرند