به گزارش پارس نیوز، 

علی مطهری نماینده مجلس با اشاره به اینکه تاکنون حکم شهرداری پرویز حناچی برای شهر تهران صادر نشده است وزیر کشور را در صورت عدم صدور حکم تهدید به استیضاح کرد یک فعال فضای مجازی در این باره نوشت: