به گزارش پارس نیوز، 

صفحه اینستاگرامی فرهیختگان آنلاین تصاویری از تاب بازی مردم کانادا در مترو رو منتشر کرد.