به گزارش پارس نیوز، 

احمد امیر آبادی فراهانی نماینده مجلس در یادادشتی توییتری به دولت پیشنهاد داد برای مایوس کردن دشمنان مراقب باشند بودجه دفاعی کاهش پیدا نکند: