به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با اشاره به مشخص شدن تلاش میثم نصیری احمدآبادی مذاکره کننده ارشد در کارگروه ویژه FATF برای نزدیکی با غرب نوشت: