به گزارش پارس نیوز، 

صفحه طرفداران محمدباقر قالیباف در اینستاگرام فیلمی از غواصی وی در ایام دفاع مقدس را منتشر کرد.