به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با بیان ناکارآمدی استانداری خوزستان در رفع مشکلات کارگران هفت تپه نوشت: