به گزارش پارس نیوز، 

سیدمحمد حسینی وزیر اسبق ارشاد در توییتر اظهارات اکبر ترکان درباره افزایش آمار فقرا، نوشت: