به گزارش پارس نیوز، 

علیرام نورایی در اینستاگرام درباره جنایات آل سعود در یمن و سکوت آمریکا نوشت:

تراژدی را آدم های تسلیم‌ شده‌ی توسری‌ خورده نمی‌سازند ،

آدم‌ هایی می‌سازند که برای زندگی تلاش می‌کنند ،

امّا زورشان نمی‌رسد .

دمکراسی آمریکایی و غربی یعنی؛ ٢ سال خفقان محض گرفتن بابت جنایت ال سعود در یمن و این بار بابت فشار بر عربستان برای پایین اوردن قیمت نفت و باج گیری از آن کشور، ماجرای خبرنگار سعودی را تو بوق و کرنا کردن