به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشار توییتی با انتقاد به رویه ناصحیح دولت نوشت: