به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال رسانه ای در صفحه شخصی خود در توییتر درباره فشار اقتصادی بر روی مردم توسط دولت تدبیر، نوشت: