به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی طی توییتی فیلمی از کری خوانی جوانان اسرائیلی برای حماس و ترسیدن جالب آنها از موشک های فلسطین را به اشتراک گذاشت.