به گزارش پارس نیوز، 

شهریار زرشناس نویسنده و روزنامه نگار در توییتی به بررسی اهداف جریان لیبرال در داخل کشور پرداخته ونوشت: