به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشار توییتی در واکنش به حرف و حدیث ها پیرو انتخاب شهیندخت ملاوردی به عنوان استاندار خراسان رضوی نوشت: