به گزارش پارس نیوز، 

علی اعطا سخنگویی شورای شهر تهران در توییتی خبر از انتخاب پرویز حناچی به عنوان سرپرست شهرداری تهران خبر داد و نوشت: