به گزارش پارس نیوز، 

یک صفحه اینستاگرامی با انتشار پستی از تصویربرداری تگزاس 2 در زمستان خبر داده ونوشت:

88